ფრანჩაიზინგი იქნებოდა ქართული კომპანიების გლობალური განვითარების შესანიშნავი საშუალება, რისთვისაც აუცილებელია სახელმწიფოს მხარდაჭერა

ფრანჩაიზინგი იქნებოდა ქართული კომპანიების გლობალური განვითარების შესანიშნავი საშუალება, რისთვისაც აუცილებელია სახელმწიფოს მხარდაჭერა

access_time2019-06-18 13:00:14

მომსახურების სფეროში მოქმედი ქართული კომპანიების პოტენციალი ფრანჩაიზინგის განვითარებისათვის — აღნიშნულ თემაზე „კომერსანტს“ ბიზნესის ანალიტიკოსი ჯაბა თარიმანაშვილი ესაუბრა. მისი განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკისათვის, უმთავრესი პრიორიტეტული მიმართულება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერაა, რადგან მცირე და საშუალო ბიზნესს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ეკონომიკის კრიზისიდან გამოყვანის, უმუშევრობის შემცირების, ცხოვრების დონის ზრდის, სოციალურ-ეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევისა და შენარჩუნების საქმეში.


თარიმანაშვილის განმარტებით, ამიტომაც, აქტუალურია ბიზნესისათვის ფრანჩაიზინგის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლების შექმნა, რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი გზა ჩავიბაროთ და ვმართოთ აწყობილი, წარმატებული ბიზნესი და ავირჩიოთ განვითარების ოპტიმალური მოდელი (გონივრული გზა, შემცირებული რისკები). ბიზნესის ფრანჩაიზინგის მოდელის შექმნა, შეიძლება განვიხილოთ ასევე, როგორც საერთაშორისო მეწარმეობის განვითარების გზა, როგორც ქართული ბიზნესისა და ეკონომიკის საერთაშორისო ბიზნესგარემოში ინტეგრაციის საშუალება.


როგორც ანალიტიკოსი განმარტავს, ქართულ სამეცნიერო და ბიზნეს სივრცეში ფრანჩაიზინგი არ არის ძირეულად შესწავლილი და, შესაბამისად, ლიტერატურაც მწირია. ამიტომაც მნიშვნელოვანია უცხოური წარმატებული პრაქტიკის გათვალისწინება და დანერგვა საქართველოში. ფრანჩაიზინგის ძირეული შესწავლა მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის, ხოლო მეწარმეებსა და ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ გამოიყენონ პრაქტიკაში, როგორც სახელმძღვანელო და განვითარების საშუალება.


„ფრანჩაიზინგის არსი მდგომარეობს ფრანჩაიზორის მიერ ფრანჩაიზ ოპერატორებთან დამყარებულ ურთიერთობაში. ბიზნესში ფრანჩაიზორი (the franchisor) გადასცემს ლიცენზიას თავისი სავაჭრო ნიშნის გამოყენებაზე (ფრანჩაიზორი კომპანიები მაგ.: Wendy’s, McDonald's და ა.შ.), ოპერირების მეთოდზე (ბიზნესის მართვის სისტემა, პროგრამული უზრუნველყოფა და ა.შ.), პიროვნებას ან ჯგუფს (the franchisee), რომელიც თანხმდება იმოქმედოს კონტრაქტის პირობების შესაბამისად (the franchising agreement). ფრანჩაიზორი (უფლების გამცემი) უზრუნველყოფს დახმარებას, სწავლებას, ოპერაციების კონტროლს, რომ ფრანჩაიზი ოპერატორმა შეძლოს ბრენდის ერთგულება და ხარისხის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დაცვა. სანაცვლოდ, ფრანჩაიზი ოპერატორი უხდის ფრანჩაიზორს საწყის გადასახადს (franchising fee) და მუდმივ მოსაკრებელს (როიალტი) სავაჭრო ნიშნისა და საოპერაციო მეთოდების (ბიზნესის მართვის ნოუ–ჰაუ) გამოყენებისათვის.უფრო მოკლედ რომ განვმარტოთ, ფრანჩაიზინგი არის ერთი წარმატებული კომპანიის ბიზნესის მართვის მოდელის, მეორე კომპანიის მიერ გამოყენება, მოსაკრებლების სანაცვლოდ,“ აცხადებს თარიმანაშვილი.


მისი ინფორმაციით, ქართულ ლიტერატურაში ვხვდებით Franchising-ს როგორც ფრენშაიზინგი (სსკ), ფრენჩაიზინგი, და ფრანჩაიზინგი, სამივე ტერმინი ერთსა და იმავე, ბიზნესის მართვის და განვითარების კონცეფციას გულისხმობს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში გამოყენებული ტერმინი „ფრენშაიზინგი“, სავარაუდოდ, არა ინგლისურ ენოვანი კანონმდებლობიდან თარგმნის და საქართველოში აღნიშნული ტერმინოლოგიის არ არსებობის შედეგია. საქართველოს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის რეკომენდაციით, სწორი ფორმაა „ფრანჩაიზინგი“, ასე დაასკვნეს ინგლისურიდან, რადგან ბიზნეს კონცეფციის განვითარებას აშშ–ში ჩაეყარა საფუძველი.როგორც თარიმანაშვილი განმარტავს, საქართველოში მრავალი წარმატებული უცხოური კომპანიის ფრანჩაიზინგი არის განვითარებული: სასტუმროები (Hilton, Radisson, Sheraton), სწრაფი კვება (McDonald’s, Wendy’s, Dunkin’ Donuts, Subway), წარმოება (Coca-Cola), მაგრამ არ ხდება წარმატებული ქართული კომპანიების ფრანჩაიზინგის მოდელში კონვერტირება. არსებობენ წარმატებული ქართული კომპანიები საწვავის საცალო ვაჭრობის სფეროში – ვისოლი, ავტო–სერვისის სფეროში – თეგეტა მოტორსი, რესტორნების სფერო – წისქვილი, მ ჯგუფი, რომელთა განვითარება წლებმა გამოსცადა, შესაბამისად ასეთ კომპანიებს აქვთ საშუალება ჩამოაყალიბონ ფრანჩაიზინგის მოდელი, რის საფუძველზეც შესაძლებლობა ექნებათ უცხოელ ინვესტორებს განავითარონ ქართული ბიზნესი თავის ტერიტორიაზე.


მისი თქმით, ამისათვის ქართული კომპანიები მიიღებდნენ ფრანჩაიზინგის პირველად გადასახადს და მუდმივ მოსაკრებელს – როიალტის. ფრანჩაიზორების უმეტესობა, ფრანჩაიზი ოპერატორებისგან ითხოვს (როიალტის) გადასახადის რეგულარულ გადახდას (ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად ან ყოველწლიურად). ხშირ შემთხვევაში გადასახადი არის გაყიდვების მოცულობის პროცენტი, ზოგჯერ ფიქსირებული გადასახადი. ზოგი ფრანჩაიზორი აგრეთვე ითხოვს ცალკე როიალტის, რომ დაფაროს რეკლამირების ხარჯები.„ეს იქნებოდა ქართული კომპანიების გლობალური განვითარების შესანიშნავი საშუალება, რისთვისაც აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა, რომ შეიქმნას შესაბამისი დოკუმენტი–სახელმძღვანელო, რის საფუძველზეც თითოეული წარმატებული ქართული კომპანია შექმნიდა განვითარების მოდელს. ამ პროცესში შესაძლებელია ჩაერთოს „აწარმოე საქართველოში“, რაც ქართული ბიზნესისა და მომსახურების ექსპორტის უპრეცედენტო შესაძლებლობებს განავითარებდა“-აღნიშნავს თარიმანაშვილი. 


სოფო ქსოვრელი 

საქართველოში პირველი 24/7 აუთსორსინგული ქოლ ცენტრი K•Call-ი რუსთავში ახალ ფილიალს ხსნის

საქართველოში პირველი 24/7 აუთსორსინგული ქოლ ცენტრი K•Call-ი რუსთავში ახალ ფილიალს ხსნის
access_time2019-09-15 17:00:43
კომპანია K•Call-ი ქოლ ცენტრის მომსახურებას დისტანციურად ახორციელებს 24 საათიან რეჟიმში და მათი საქმიანობა ძირითადად გულისხმობს კომპანიებისთვის ხარჯების შემცირებასა და რესურსების სწორად გადანაწილებას. კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს როგორც მცირე, ისე საშუალო და მსხვილ ბიზნესებთან.  K•Call -ი წარმოადგენს მარკეტინგული კომპანია  Sales Partner...

ვასილ სოფრომაძე - არ ვაპირებ საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მოთხოვნის შესრულებას და სასამართლოში სარჩელი შემაქვს

ვასილ სოფრომაძე - არ ვაპირებ საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მოთხოვნის შესრულებას და სასამართლოში სარჩელი შემაქვს
access_time2019-09-15 13:30:08
არ ვაპირებ საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მოთხოვნის შესრულებას და სასამართლოში სარჩელი შემაქვს,- ამის შესახებ ბიზნესმენი ვასილ სოფრომაძე ვიდეომიმართვაში საუბრობს, სადაც სახანძრო უსაფრთხოების საკითხზე მისი კომპანიის მიმართ განხორციელებულ მოქმედებებს განიხილავს. ბიზნესმენი ხელისუფლებას ურჩევს, ეს თუ ის ნორმა ევროპული გამოცდილებიდან აიღოს და არა საბჭოთა კავშირის წესებიდან. „ფრესკოს“ ყველა ობიექტი მიღებულია ექსპლუატაციაში კანონის დაცვით. ამ ხნის...

როგორ ააშენა Alibaba-ს დამფუძნებელმა მრავალმილიარდიანი ბიზნესი ჩინეთში

როგორ ააშენა Alibaba-ს დამფუძნებელმა მრავალმილიარდიანი ბიზნესი ჩინეთში
access_time2019-09-15 16:00:15
Alibaba Group-ის დამფუძნებელმა ჯეკ მამ 10 სექტემბერს, 55-ე დაბადების დღეს, დატოვა მის მიერ შექმნილი ტექნოლოგიური გიგანტის დირექტორთა საბჭოს თავჯდომარის პოსტი... მილიარდერმა, რომელიც ჯერ იყო ინგლისური ენის მასწავლებელი, მანამდე კი - ენერგიულ ბიჭი, რომელიც ქუჩაში დასდევდა ინგლისურენოვან ტურისტების ენის შესწავლისთვის, შეასრულა დავოსის ეკონომიკური ფორუმის დროს მიცემული დაპირება - „სამყარო იმდენად მშვენიერია, რომ არ მესმის, რატომ უნდა ვიყო მუდამ...

ახალგორელები საოკუპაციო ადმინისტაციის ხელმძღვანელს მიმათავენ

ახალგორელები საოკუპაციო ადმინისტაციის ხელმძღვანელს მიმათავენ
access_time2019-09-15 14:00:32
ახალგორის მოსახლეობა  ე.წ. სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილობს თხოვნით მიმართავს არ დაიხუროს საზღვარი საქართველოსთან. წერილში ნათქვამია, რომ ეს გზა აუცილებელია ახალგორელებისთვის. „ჩვენს რაიონში არის ბერვი ონკოდაავადებული და მათი უმრავლესობა მკურნალობს თბილისში. არიან ავადმყოფები, რომლებსაც ესაჭიორებათ სასწრაფო ოპერაცია. შეუძლებელია ყველა პრობელმის ჩამოთვლა. ჩვენ ვერ მიგვაქვს ჩვენი ხმა ადგილობრივ ხელმძღვანელობამდე და...

მეთიუ ბრაიზა: ვფიქრობ, საქართველოს მთავრობა საკმარისად ჭკვიანია, ისწავლოს 2003 და 2007 წლების გაკვეთლებიდან, თუ როგორ რეაგირებს აშშ

მეთიუ ბრაიზა: ვფიქრობ, საქართველოს მთავრობა საკმარისად ჭკვიანია, ისწავლოს 2003 და 2007 წლების გაკვეთლებიდან, თუ როგორ რეაგირებს აშშ
access_time2019-09-15 18:00:01
ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა დიპლომატმა, სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა მეთიუ ბრაიზამ თბილისში ყოფნის დროს „ინტერპრესნიუსს“ ვრცელი ინტერვიუ მისცა. ინტერვიუში ბრაიზამ ბევრ სხვადასხვა თემაზე ისაბრა, მათ შორის, ნატოს ყოფილი გენერალური...


მსგავსი სიახლეები

up