ბიზნესომბუდსმენის აპარატი აბრებზე უცხოენოვანი წარწერის შესახებ: მას მარკეტინგული დანიშნულება აქვს და არა საინფორმაციო

ბიზნესომბუდსმენის აპარატი აბრებზე უცხოენოვანი წარწერის შესახებ: მას მარკეტინგული დანიშნულება აქვს და არა საინფორმაციო

access_time2017-04-27 18:30:01


საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც „კომერსანტი" უცვლელად გთავაზობთ.

 

 

„გვინდა, გამოვეხმაუროთ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში ატეხილ აჟიოტაჟს, რომელიც ეხება კომერციული ობიექტების აბრებზე უცხოენოვანი წარწერის ქართულ ენაზე გადმოცემის საკითხს.

 


„რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონით მართლაც დადგენილია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აბრაზე წარწერის სახელმწიფო ენაზე შესრულების ვალდებულება, ხოლო საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დაწესებულია სანქცია აბრის განთავსებისთვის დადგენილი წესების დარღვევისთვის. თუმცა, ნორმათა სწორი და სისტემური განმარტების პირობებში, აღნიშნული ვალდებულება (და, შესაბამისად, სანქცია) არ უნდა გავრცელდეს სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში - „საქპატენტში" რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებზე, ვინაიდან, ამის არც ფაქტობრივი და არც სამართლებრივი წინაპირობები არ არსებობს.

 


ჯერ ერთი, სასაქონლო ნიშანი არ არის წარწერა, რომელიც უნდა წაიკითხო და გაიგო, სასაქონლო ნიშანი არის გამოსახულება, რომელიც უნდა აღიქვა, დაიმახსოვრო და რომელიც უნდა ასოცირდებოდეს გარკვეულ ხარისხთან/სტანდარტთან. მას მარკეტინგული დანიშნულება აქვს და არა საინფორმაციო.

 


აღნიშნული მოსაზრება გამყარებულია ასევე „სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონით, რომლის თანახმად, სასაქონლო ნიშანი არის სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც გამოისახება გრაფიკულად და განასხვავებს ერთი საწარმოს საქონელს ან/და მომსახურებას მეორე საწარმოს საქონლის ან/და მომსახურებისაგან. სიმბოლო შეიძლება იყოს სიტყვა ან სიტყვები, აგრეთვე ადამიანის სახელი, ასოები, ციფრები, ბგერები, გამოსახულება, სამგანზომილებიანი ფიგურა, მათ შორის, საქონლის ფორმა ან შეფუთვა, ისევე, როგორც საქონლის სხვა გარეგნული გაფორმება ფერის ან ფერთა კომბინაციის გამოყენებით.

 მეორე, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, სასაქონლო ნიშანი დაცულია „საქპატენტში" მისი რეგისტრაციის ან საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე, ხოლო საქართველოში საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნები დაცულია რეგისტრაციის გარეშე, პარიზის კონვენციის მე-6 bis მუხლის შესაბამისად.

 


აღნიშნული კანონის საფუძველზე, სასაქონლო ნიშანი დაცულია არა მხოლოდ კერძო პირთა მხრიდან ხელყოფისგან, არამედ - სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევისგანაც და მასზე არ უნდა გავრცელდეს ნებისმიერი სხვა ფორმით (გარდა იმ ფორმისა, რა ფორმითაც იგი დაცულია) შესრულებისა და გავრცელების ვალდებულება, ვინაიდან, მისი მნიშვნელობა ვლინდება სწორედ მის ინდივიდუალობასა და ორიგინალურობაში, რითიც ის ხდება ცნობილი საქონლის/მომსახურების მომხმარებლის შესაბამისი სეგმენტისთვის.

 

მესამე, საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, სახელმწიფო ვალდებულია, ხელი შეუწყოს თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებას. ამ ვალდებულებას სახელმწიფო მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშემწყობი საკანონმდებლო ბაზის შექმნითა და სრულყოფით ახორციელებს.

 

ვინაიდან სასაქონლო ნიშანი შეიძლება იყოს ნებისმიერი სახის სიმბოლო/სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომლითაც ხდება პროდუქტის ინდივიდუალიზაცია და მისი დაკავშირება კონკრეტულ მწარმოებელთან, „რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონისა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ნორმათა იმგვარი გაგება, რომ ეს ნორმები ასევე ვრცელდება „საქპატენტში" რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებზე, ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს კონსტიტუციურ ვალდებულებას, ხელი შეუწყოს თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებას.

 

აბრაზე სასაქონლო ნიშნის განსხვავებული ფორმით შესრულების/გადმოცემის ვალდებულების დაწესებით, მეწარმე სუბიექტი იძულებული ხდება, სასაქონლო ნიშანში ასახული ინფორმაცია მისი შინაარსის, სტილის, ტონისა და კონტექსტის გათვალისწინებით გადაიტანოს ერთი ენიდან მეორე ენაზე, რასაც, ხშირ შემთხვევაში, შესაძლოა არ ჰქონდეს მომხმარებელზე ისეთივე ეფექტი, როგორიც მხოლოდ ავთენთიკურ სასაქონლო ნიშანს ექნებოდა და გაუმართლებელია მარკეტინგული თვალსაზრისით.

 

ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ოპერირებადი ზოგიერთი საერთაშორისო (ბრენდ) კომპანია ვერ ახერხებს ტექსტობრივი ფორმით შესრულებული სასაქონლო ნიშნის ქართულ ენაზე გადმოცემას, ვინაიდან „ლოგოს" თარგმნა თუ ტრანსლიტერაცია სავაჭრო ნიშნის მფლობელი კომპანიებისგან აკრძალული აქვთ. ამ პირობებში კი, დაუშვებელია სახელმწიფო უწყებები გამოუვალ მდგომარეობაში აყენებდნენ ბიზნესს და ხელს უშლიდნენ საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების (საქონლის/მომსახურების ხარისხის/სტანდარტის) საქართველოში გაზიარებას.

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნორმაშეფარდების პროცესში არასწორი პრაქტიკის დამკვიდრების პრევენციის მიზნით, განვმარტავთ, რომ მეწარმე სუბიექტებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, დაუბრკოლებლად გამოიყენონ/განათავსონ მათი კუთვნილი სასაქონლო ნიშნები იმ ფორმით, რა ფორმითაც ისინი შესრულებულია ორიგინალში, დაცულია დადგენილი წესით და გამართლებულია მათი გამოყენება მარკეტინგული თვალსაზრისით" - ნათქვამია განცხადებაში.

 

 

 

 Bloomberg-ზე 1 დოლარი 3.2906 ლარად ივაჭრება, ბანკებში კი 1 დოლარი 3.3700 ლარი ღირს

Bloomberg-ზე 1 დოლარი 3.2906 ლარად ივაჭრება, ბანკებში კი 1 დოლარი 3.3700 ლარი ღირს
access_time2020-03-30 12:30:43
Bloomberg-ის სავაჭრო სისტემაში დილიდან ვაჭრობა $1/3.2875-ით დაიწყო, 12:30 საათისთვის 1 დოლარი 3.2906-ის ნიშნულზეა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 27 მარტის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარის ღირებულებამ 3.2896 ლარი შეადგინა.   შედარებით განსხვავებულია კომერციულ ბანკებში არსებული კურსი. „თიბისი ბანკში“ 1 აშშ დოლარის ყიდვა 3.3200 ლარადაა შესაძლებელი, ხოლო მისი გაყიდვა - 3.2400 ლარად. „საქართველოს ბანკში“ 1 დოლარის ყიდვა 3.3700 ლარადაა შესაძლებელი,...

Handelsblatt: შიდა კარანტინი არაა საკმარისი ვირუსთან გასამკლავებლად

Handelsblatt: შიდა კარანტინი არაა საკმარისი ვირუსთან გასამკლავებლად
access_time2020-03-29 20:00:11
  შიდა კარანტინი არაა საკმარისი კორონავირუსთან გამკლავებისთვის - მიიჩნევს ჰარვარდი უნივერსიტეტის ბიოსტატისტიკის პროფესორი სიუნ ლინი.   მისი თქმით,იმისთვის რომ პირველ ეტაპზე ინფიცირების ინტენსიურობა შემცირდეს, საჭიროა გაცილებით უფრო მკაცრი ქმედებები, ვიდრე უბრალოდ ადამიანების გამოკეტვა სახლებში - ამ დასკვნამდე მივიდა მეცნიერთა ჯგუფი ლინის ხელმძღვანელობით, იმის შემდეგ, რაც შეისწავლა კორონავირუსით დაავადებულ 26 000 პაციენტთა...

„ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა მიმართულია ფინანსური დესტაბილიზაციისკენ“ - თემურ ბასილია ლარის გაუფასურების მიზეზებზე

„ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა მიმართულია ფინანსური დესტაბილიზაციისკენ“ - თემურ ბასილია ლარის გაუფასურების მიზეზებზე
access_time2020-03-29 18:30:38
პრობლემა არის ფუნდამენტალური - ეს გახლავთ ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია ფინანსური დესტაბილიზაციისკენ. ეს პოლიტიკა შესაცვლელია - ასე ეხმაურება სოციალურ ქსელში ფინანსისტი თემურ ბასილია ლარის ბოლოდროინდელ გაუფასურებას და ეროვნული ბანკის...

იტალია - კოლაფსის ზღვარზე

იტალია - კოლაფსის ზღვარზე
access_time2020-03-29 17:00:03
  22 მარტს იტალიის ხელისუფლებამ შემოიღო საგანგებო ეკონომიკური მდგომარეობა - დაიხურა ყველა საწარმო, დაწესებულება, და ორგანიზაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანის გარდა. აგრძელებენ მუშაობას მხოლოდ მაღაზიები, აფთიაქები, ბანკები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მიტანის სამსახურები, და პირველადი აუცილებლობის პროდუქციის მწარმოებელი ქარხნები.   1 თვის მანძილზე იტალია გადაიქცა აყვავებული ნახევარკუნძულიდან მთლიანად ჩაკეტილ ქვეყანად, კოლაფსის მდგომარეობასთან მიახლოებული...

Der Spiegel: რუსეთი იგებს პიარ-ომს კორონავირუსთან ბრძოლაში

Der Spiegel: რუსეთი იგებს პიარ-ომს კორონავირუსთან ბრძოლაში
access_time2020-03-29 15:00:11
კორონავირუსის წინააღდეგ ბრძოლაში ევროპული სოლიდარობა თითქმის არ ჩანს და ამ ნიშას სწრაფად ავსებენ რუსეთი და ჩინეთი -  ყველაფერთან ერთად ისინი იღებენ ამით დიდ პროპაგანდისტულ სარგებელს. ათობით ათასი დაინფიცირებული, ათასობით გარდაცვლილია, შოკისმომგვრელი ციფრები, რომლებიც ყოველდღიურად იზრდება, კოლაფსის მდგომარეობაში მყოფი ჯანდაცვის სისტემა - ეს არის დღევანდელი იტალია, რომელსაც შექმნილ ვითარებაში გამოადგება ნებისმიერი დახმარება. და ის მას იღებს - რუსეთისგან  - 9...


მსგავსი სიახლეები

up