საქართველოში გადამზიდავი კომპანია FEST Company - საქართველო დაარსდა, რომლიც საერთაშორისო ჰოლდინგ ფოსდაიკში  შედის

საქართველოში გადამზიდავი კომპანია FEST Company - საქართველო დაარსდა, რომლიც საერთაშორისო ჰოლდინგ ფოსდაიკში შედის

access_time2019-04-15 15:00:27


     

ქართულ ბაზარზე ახალი კომპანია „FEST Company - საქართველო“ გამოჩნდა, რომელიც  ლოჯისტიკური და სავაჭრო ბიზნესების (ნავთობპროდუქტები, თხევადი გაზი, სხვადასხვა აღჭურვილობა), აგრეთვე ტურისტული ბიზნესის გაფართოებას ისახავს მიზნად.


„FEST Company - საქართველო“ საერთაშორისო ჰოლდინგი „ფოსდაიკში“ შემავალი კომპანიაა. „ფოსდაიკმა“  ლოგისტიკური საქმიანობა 2002 წლიდან დაიწყო და 2019 წლის დასაწყისისთვის უკვე მსოფლიოს 10 ქვეყანაში, 10-ზე მეტ სატრანსპორტო-საექსპედიტორო კომპანიას აერთიანებს.„ჩვენ სათანადოდ შევისწავლეთ საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო  და ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალი. დავრწმუნდით, რომ საქართველოში არის მიმზიდველი და თავისუფალი ეკონომიკური სივრცე, სადაც დაცულია ყველა ინვესტორი და დაბალანსებულია   საგადასახადო კანონმდებლობა. საქართველო არის რეგიონალური ჰაბი და უდიდესი პოტენციალის მქონე ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია თავისუფალი ბაზარი, მარტივი საგადასახადო კანონმდებლობა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და ეფექტური სახელმწიფო ინსტიტუტები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა, რომელსაც შეიძლება საუკუნის პროექტი ვუწოდოთ.  საქართველო წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე საიმედო სატრანზიტო ქვეყანას, რომელიც ხელს უწყობს საერთაშორისო ინვესტიციების განხორცილებას რეგიონში,“ - აღნიშნავს „FEST Company - საქართველო“ და „ფოსდაიკის“ წარმომადგენელი საქართველოში გიორგი ქიშმარია.ფოსდაიკი“, რომელმა საერთაშორისო სატრანსპორტო გადაზიდვების სფეროში უდიდეს წარმატებებს მიაღწია, შედგება  გამოცდილი პროფესიონალი-თანამოაზრეების გუნდისგან, რომელიც აღჭურვილია ყველა აუცილებელი ტექნიკური და მატერიალური რესურსებით.   ჰოლდინგში დამკვიდრებული მეგობრული ატმოსფეროთი და კომპანიებს შორის წლობით შემუშავებული თანამშრომლობის მექანიზმით, სატრანსპორტო ჰოლდინგს  საშუალება მიეცა არა მარტო შეენარჩუნებინა საკუთარი ადგილი ასობით კონკურენტს შორის, არამედ წლიდან წლამდე თანმიმდევრულად გაეფართოებინა და დაეხვეწა თავისი მომსახურების სფერო, გაეზარდა გადაზიდვების მოცულობები, გაეფართოებინა კლიენტების ბაზა და აეთვისებია ახალი მიმართულებები.ჰოლდინგ „ფოსდაიკში“  შემავალი კომპანიები გაერთიანებულნი არიან საფინანსო და ტერიტორიული ნიშნების, ბიზნესის წარმოების მიმართ ზოგადი დამოკიდებულების მიხედვით, ასევე პატიოსნების და საკონტრაქტო ურთიერთობების  წარმოების, ურთიერთდახმარების და ჰოლდინგის შიგნით მოთხოვნებზე ოპერატიული რეაგირების, კონფიდენციალობის პოლიტიკის და შემკვეთების ინტერესებში შედეგზე მუშაობის მიხედვით.

            

კომპანიების ჯგუფის მიერ გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი საკმაოდ ფართოა:


1. სატრანსპორტო-საექსპედიტორო მომსახურების კომპლექსის ორგანიზება სარკინიგზო ტრანსპორტით ტვირთების გადაზიდვისას:


მოძრავი შემადგენლობით გადაზიდვის უზრუნველყოფა, საკუთარი და მოზიდული მოძრავი შემადგენლობა (ცისტერნები, დახურული ვაგონები, ნახევარ-ვაგონები, პლატფორმები, მათ შორის  კომპანიების ჯგუფის საკუთრებაში არსებული – ცისტერნები და დახურული ვაგონები);


-                   რკინიგზის ადმინისტრაციებთან პირდაპირი ხელშეკრულებების თანახმად სარკინიგზო ტარიფის გადახდა დსთ-ს, ბალტიის და ევროპის ქვეყნების ტერიტორიების მიხედვით;


-                   საკუთარი დაცვის სტრუქტურის მიერ ტვირთის თანხლება და დაცვა გზაზე გადაადგილებისას;-                   on-line რეჟიმში ვაგონებზე მეთვალყურეობის სისტემასთან ოპერატიული წვდომის დაშვება;

-                   მოძრავი შემადგენლობის გაორთქვლა, შეკეთება და მომსახურება, მოძრავი შემადგენლობის შესაკეთებლად სათადარიგო ნაწილების რეზერვის არსებობა.2. სატრანსპორტო-საექსპედიტორო მომსახურების კომპლექსის ორგანიზება ტვირთების გადაზიდვისას წყლის ტრანსპორტით “თაიმ-ჩარტერის” ხელშეკრულებების და გადაზიდვის ხელშეკრულებების და გადაზიდვის ხელშეკრულებების, სააგენტო მომსახურება პორტებში:


 - ჰოლდინგის ზოგიერთ კომპანიას გაჩნია პირდაპირი სახელშეკრულებო ურთიერთობები ნედლი ნავთობის და ნავთობპროდუქტების გადასაზიდი ტანკერების, რუსეთის და უკრაინის მარცვლეულის გადასაზიდი ხომალდების, ფხვიერი ტვირთების – ნახშირისა და ტარაში შეფუთული ტვირთების გადასაზიდი ხომალდების მფლობელებთან;


 - ჰოლდინგის კომპანიები ახორციელებენ ხომალდების მოძიებას და დაფრახტვას შემკვეთთან დათქმული პარამეტრების შესაბამისად, ათანხმებენ სპეციფიკაცას და ხომალდების ტექნიკურ დეტალებს, ნიშნავენ და ქირაობენ აგენტებს პორტში ჩატვირთვა/გადმოტვირთვის;


 - უწევენ აგენტის მომსახურებას საზღვო პორტებში; - ახორციელებენ საზღვო პორტებში სხვადასხვა ტვირთების გადატვირთვის ორგანიზებას;


 - ახორციელებენ ხომალდების ბუნკირების ორგანიზებას.3. მულტიმოდალური საზღვაო საკონტეინერო გადაზიდვები


 საერთაშორისო საკონტეინერო გადაზიდვების ორგანიზება ხდება, როგორც რუსეთის და უკრაინის, ისე ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნების პორტების გავლით, როგორიცაა: სანქტ-პეტერბურგი, ვლადივოსტოკი, რიგა, კლაიპედა, ნოვოროსიისკი, ოდესა, ჩერნომორსკი ….. სხვა მსოფლიო პორტები წამყვანი საზღვაო-სანაოსნო ხაზების სერვისის გამოყენებით;


-  არასტანდარტული ტვირთების გადაზიდვა სპეციალური კონტეინერებით (Flat Rack, Open Top, Ref, Flexi Tank სხვ.), აგრეთვე საშიში და არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვა;


- საგარეო-სავაჭრო ტვირთების სატრანსპორტო-საექსპედიტორო მომსახურების ორგანიზება (საბაჟო, საკარანტინო, ვეტერინარული, ეკოლოგიური და სხვა ფორმალობების გავლა);


- კონტენერების ადგილზე სახმელეთო მიწოდება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში;


- ყველა გადაზიდვის ოპერატიული კონტროლი და აღრიცხვა;აგრეთვე თანმხლები მომსახურების სრული კომპლექსი:


·        ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოები, ტვირთების შენახვა საწყობებში;

·        ტვირთების დაზღვევა;

·        საფინანსო გარანტიის უზრუნველყოფა;

·        სინჯების და ნიმუშების აღება ტვირთების ექსპერტიზისთვის;

·        ტვირთების დაცვისა და თანხლების მომსახურება;

·        საექსპორტო-საიმპორტო დოკუმენტაციის გაფორმება;

·        ტვირთების საბაჟო გაწმენდა;

·        სერტიფიცირებული სიურვეიერების მომსახურება;

·        ლოგისტიკური პროცესების ოპტიმიზაციის კონსალტინგი;


4. საავტომობილო გადაზიდვები და სატვირთო საავიაციო გადაზიდვები.კომპანიების ჯგუფის საკუთრებაშია სატვირთო ავტომობილები DAF, MAN, VOLVO მისაბმელი კონტეინერმზიდებით.

უფრო კონკრეტულად მომსახურების მიხედვით შეიძლება დათვალიერება კომპანიების ჯგუფში შემავალი უკრაინის კომპანიის საიტზე: www.fosdykegroup.com


5. სავაჭრო საქმიანობა:


პროდუქციის სახეები –


- ნავთობი და ნავთობპროდუქტები;


- ნავთობ ქიმია;


- მარცვლეული;


- მინერალური სასუქები;


- დანადგარები;


- სახალხო მოხმარების სხვადასხვა საქონელი;მიწოდების რეგიონები: უკრაინა, საბაჟო კავშირის ქვეყნები, უზბეკეთი, თურქმენეთი, ავღანეთი, თურქეთი6. იმ ქვეყნების იურისდიქცია, რომლებთანაც მიმდინარეობს ძირითადი მუშაობა:


ინგლისი, ბალტიის ქვეყნები, უკრაინა, შვეიცარია, ჩინეთი, სინგაპური, შუა აზიის ქვეყნები, აზერბაიჯანი, საქართველო, ავღანეთი, თურქეთი, ინდოეთი, ევროკავშირის ქვეყნები ….„იმედი გვაქვს, რომ საქართველოში ჩვენი თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება და შევძლებთ საქართველოში ახალი ბიზნეს იდეების განხორციელებას,“ - აცხადებს „FEST Company - საქართველო“ და „ფოსდაიკის“ წარმომადგენელი საქართველოში გიორგი ქიშმარია.
(R)ბათუმში Ibis Styles-ისა და Novotel living-ის სასტუმროები გაიხსნება

ბათუმში Ibis Styles-ისა და Novotel living-ის სასტუმროები გაიხსნება
access_time2020-01-28 17:15:35
ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში მრავალფუნქციურ კომპლექსში სასტუმროების 2 საერთაშორისო ბრენდი იქნება წარმოდგენილი. ბრენდების შემოყვანაზე Ibis Styles-სა და Novotel living-თან კომპანია „ეიერ-მერიდიანსმა“ მოლაპარაკებებს უკვე მიაღწია. ამ დროისთვის გაფორმებულია 20 წლიანი ხელშეკრულება Ibis Styles-თან, Novotel living-თან კი გაფორმებულია მემორანდუმის თანახმად, 20 წლიანი ფრანშიზა უახლოეს 3 თვეში გაფორმდება. ეს ორი შეთანხმება გახდა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის...

მაია ცქიტიშვილი: „მსოფლიოში მესამე ადგილზე ვართ საგადასახადო ტვირთის სიმცირის მიხედვით“

მაია ცქიტიშვილი: „მსოფლიოში მესამე ადგილზე ვართ საგადასახადო ტვირთის სიმცირის მიხედვით“
access_time2020-01-28 17:00:05
ზოგადად, ქვეყანაში საგადასახადო ტვირთის შესაფასებლად გამოიყენება მაჩვენებელი, რომელიც საგადასახადო შემოსავლების მთლიან შიდა პროდუქტთან ფარდობას ზომავს. მაია ცქიტიშვილი საწარმოს კომერციულ მოგებაში პირდაპირი გადასახადების ფარდობით მაჩვენებელს გულისხმობს, რომელიც მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების რეიტინგის ერთ-ერთი კომპონენტია. რადგან გამოსვლისას პოლიტიკოსი ბიზნეს-კონიუნქტურაზე საუბრობდა, აღნიშნული მაჩვენებლის გამოყენება მიზანშეწონილია, თუმცა საბოლოო ჯამში, კონკრეტიკა არასაკმარისია და განცხადება...

აბრამოვიჩის კომპანია Evraz -მა ბაქო -თბილისი - ყარსის რკინიგზით პროდუქციის გადაზიდვა გატესტა

აბრამოვიჩის კომპანია Evraz -მა ბაქო -თბილისი - ყარსის რკინიგზით პროდუქციის გადაზიდვა გატესტა
access_time2020-01-28 14:46:59
აზერბაიჯანულმა ADY Express -მა ბაქო -თბილისი - ყარსის რკინიგზით კომპანიის Evraz პროდუქციის გადაზიდვა დაიწყო.30 ვაგონი რკინით რუსეთის სვერდლოვსკის ოლქში დაიტვირთა. სატვირთო ვაგონებმა გაირეს რუსეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს ტერიტორიებზე 5175 კილომეტრი და ჩავიდა ყარსში, შემდეგ კი - თურქეთის რკინიგზის სადგურ „პაიასში“. ADY Express-ის ცნობით, ტვირთის საერთო წონა იყო 2053 ტონაა. სატესტო რეჟიმში იგეგმება გადასაზიდი ტვირთების მოცულობის რამდენჯერმე გაზრდა, ყოველთვიური...

ქუთაისის „ტორპედო“ იტალიელებმა იყიდეს

ქუთაისის „ტორპედო“ იტალიელებმა იყიდეს
access_time2020-01-28 13:30:26
ქუთაისის „ტორპედოს“ ახალი მფლობელი ჰყავს. ამის შესახებ ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკივართა კლუბმა ჩვენ ვართ ტორპედომ ფეისბუქის გვერდზე დაწერა.მაშ ასე, გვინდა გამცნოთ ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს, რომ საგა, რომელიც ტორპედოს თავზე თითქმის ერთი წელია ტრიალებს, დასრულდა. ტორპედოს გულშემატკივრებისათვის ბოლო იმედი ფაბიო მანინის სახით გამართლდა! როგორც ჩვენთვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი, საფეხბურთო კლუბი ტორპედო იტალიელ ინვესტორს, ფაბიო მანინს გადაეცა. ჩვენი წყარო...

კანონის მიღება დაგვიანებულია- სპეციალისტები უსაფრთხო სათამაშოებზე ინიცირებულ კანონს განიხილავენ

კანონის მიღება დაგვიანებულია- სპეციალისტები უსაფრთხო  სათამაშოებზე ინიცირებულ კანონს განიხილავენ
access_time2020-01-28 15:45:25
სათამაშოების უსაფრთხოების ტექნიკურ რეგლამენტს, რომელიც პირველი იანვრიდან შევიდა ძალაში, სპეციალისტები დაგვიანებულად მიიჩნევენ. მათი განმარტებით,კანონის აღსრულება 2021 წლამდე გადაიწევს,რაც ბაზარზე პრობლემის განვითარებას წინ ვერ აღუდგება....


მსგავსი სიახლეები

up