სასამართლოს გადაწყვეტილებებმა  შეცვალეს განათლების სისტემაში არსებული ბიუროკრატიული მიდგომები - ამირან გიგუაშვილი

სასამართლოს გადაწყვეტილებებმა შეცვალეს განათლების სისტემაში არსებული ბიუროკრატიული მიდგომები - ამირან გიგუაშვილი

access_time2019-09-10 14:00:47


 თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც დავის საბოლოო გადაწყვეტამდე, შეჩერდა სადავო ადმინისტრაციული აქტის მოქმედება. თავისი შინაარსით ეს უნიკალური გადაწყვეტილებაა, ვინაიდან საქმე ეხება ერთ-ერთი კერძო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის გამოც ასობით სტუდენტი და პროფესორ მასწავლებელი შუა სასწავლოს სემესტრში პრაქტიკულად ქუჩაში რჩებოდა.ამ თემაზე კომერსანტი ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის ადვოკატს, ამირან გიგუაშვილს ესაუბრა:— ბატონო ამირან, რატომ არის ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი და რა გავლენას მოახდენს ზოგადად განათლების სისტემაზე?


- თავისი შინაარსით როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოს, ისე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის საგამონაკლისო და მათ უკვე შეცვალეს განათლების სისტემაში არსებული ბიუროკრატიული მიდგომები. ყოველგვარი გადაჭარბების და ყალბი თავმდაბლობის გარეშე ვიტყვი, რომ ამაში ცხადია არის ჩვენი დამსახურებაც, როგორც იმ საჩივრის ავტორებისა, რომლითაც განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უგუნური და მავნებლური გადაწყვეტილება გავასაჩივრეთ. საზოგადოებისათვის რომ უფრო ადვილად გასაგები იყოს, დავის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, მარტის თვეში, არაგეგმიური შემოწმებისას, უმაღლეს სასწავლებელს გაუუქმა ავტორიზაცია და პრაქტიკულად შუა სასწავლო პროცესში, საგაზაფხულო სემესტრში დახურა. არავის უფიქრია არც იმაზე, რომ სტუდენტები ვეღარ მოახერხებდნენ სრულფასოვნად მობილობას სხვა უნივერსიტეტებში, არც იმ პედაგოგებზე, რომლებიც უმუშევრები რჩებოდნენ და არც ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე. აი, ესე. შევიდნენ და დახურეს. გამოიყენეს ყველაზე მკაცრი სანქცია, მაშინ როდესაც ამის არანაირი საჭიროება და გადაუდებელი აუცილებლობა არ არსებობდა. ჩვენ დავუსაბუთეთ სასამართლოს, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო უკანონო, მავნებლური და პირდაპირ ლახავდა ასობით სტუდენტის და პროფესორ-მასწავლებლის ინტერესებს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მსგავს სიტუაციებში სასამართლო როგორც წესი არ იზიარებდა ხოლმე უნივერსიტეტების პოზიციას, თუმცა ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად საგამონაკლისო გადაწყვეტილება მიიღო და სრულად დაგვეთანხმა წარდგენილ არგუმენტაციაში.
- რა გამართლება შეიძლება ჰქონდეს სასწავლო პროცესის შეწყვეტას და ასობით სტუდენტის თუ პროფესორ მასწავლებლების უფლებების შელახვას?- თეორიულად ეს, რა თქმა უნდა, დასაშვებია. თუ უნივერისტეტში ადგილი აქვს ისეთ არსებით დარღვევებს, როდესაც სახეზეა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, მაგალითად ყალბი დიპლომების დამზადება ან სხვა რამე მსგავსი, ცხადია ესეთი უნივერისტეტი მაშინვე უნდა დაიხუროს, მაგრამ როდესაც დარღვევების გამოსწორება შესაძლებელია უნივერისტეტებს უნდა მიეცეთ მათი გამოსწორების შესაძლებლობა, ან სასწავლო სემესტრის დასრულების შესაძლებლობა მაინც. სამწუხაროდ განათლების სისტემაში ბიუროკრატია ყოველთვის სიხისტით გამოირჩეოდა, რაც ხშირად ძალიან ვნებდა საზოგადოების სწორედ იმ ნაწილს, ვის ინტერესებსაც წესით ეს სისტემა უნდა იცავდეს. ვგულისხმობ სტუდენტებს და აკადემიურ პერსონალს. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, სწორედ სასამართლოს მიერ ჩვენი საჩივრის დაკმაყოფილების შემდეგ, განათლების ხარისხის განვითრების ეროვნულმა ცენტრმა მიდგომების გადახედვა დაიწყო და უფრო მეტი მოქნილობის ინსტრუმენტები დანერგა, რაც ცხადაი მისასალმებელია და კარგია თუ ეს ცივი შხაპი, ამ სისტემას, ანუ ბიუროკრატიას გამოაფხიზლებს.- თქვენ ბიუროკრატიის გამოფხიზლება და ცივი შხაპი ახსენეთ. საზოგადოება ხშირად წუხს ბიუროკრატიული ლაბირინთების გამო სადაც ადამიანები ვერ პოულობენ სამართალს და შემდეგ უწევთ წლობით დავა სასამართლოებში. როგორც პრაქტიკოსი ადვოკატი, რას ფიქრობთ, როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს მდგომარეობა?- საშინელი სიტუაციაა ამ მხრივ და ეს არის ზოგადად ქვეყნის განვითარების მუხრუჭის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. ეს ცხადია არ ეხება მხოლოდ განათლების სისტემას. ბიუროკრატია პრობლემაა ყველგან, მუნიციპალიტეტებში, შემოსავლების სამსახურში, სამინისტროებში. ჩინოვნიკები სხედან და ფიქრობენ ინსტრუქციებზე, რომლებსაც ვიღაც საზოგადოებისგან მოწყვეტილი სხვა ჩინოვნიკები წერენ. ქმიან ბარიერებს. ბიუროკრატია ყველა ინსტანციაში ასაჩივრებს მის წინააღმდეგ გამოტანილ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ ასეთია წესი. ეს სამარცხვინო ტრადიცია, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ ყველა ინსტანციაში უნდა გაასაჩივროს მის წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილება თუნდაც სიმართლე აშკარად მოქალაქისკენ იყოს, სათავეს ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროიდან იღებს და გრძელდება დღემდე. ამიტომაც, ვფიქრობ რაც მეტ ცივ შხაპს მიიღებს ბიუროკრატია, მით უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრებთ. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი ჩვენი საჩივრის დაკმაყოფილება, რომლითაც სასამართლო ფაქტობრივად დაგვეთანხმა, რომ ბიუროკრატიამ, როგორც განათლების სისტემაში, ისე ყველა სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში ჭკუა უნდა ისწავლოს და გადაწყვეტილებები არა საზოგადოების საზიანოდ, არამედ მისი ინტერესებისთვის უნდა გამოიტანოს.


მარიამ მორგოშია


აუდიტის სამსახური - 400 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 27 პროექტის წლიური ბიუჯეტი საერთოდ არ არის ათვისებული

აუდიტის სამსახური - 400 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 27 პროექტის წლიური ბიუჯეტი საერთოდ არ არის ათვისებული
access_time2019-09-16 18:00:58
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯამში 400 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების, 27 კაპიტალური პროექტის წლიური ბიუჯეტი, 6 თვის მონაცემებით, საერთოდ არ არის ათვისებული. ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტებისა და მათზე გამოყოფილი სახსრების ათვისების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო აუდიტის სამსახრუსი ბიუჯეტის მონიტორი აქვენებს, რომლის თანახმად, 6 თვის მონაცემებით, 26 პროექტში ათვისებულია წლიური ბიუჯეტის 1%-დან...

ქართველი დიზაინერი დემნა გვასალია Vetements -დან მიდის

ქართველი დიზაინერი დემნა გვასალია Vetements -დან მიდის
access_time2019-09-16 14:30:27
„ვგრძნობ, რომ ჩემი მისია შევასრულე“ - ამბობს დიზაინერი, რომელმაც 5 წლის წინ გავლენიანი ბრენდი „Vetements“ დაარსა“. ასე იწყებს სტატიას ერთ-ერთი გავლენიანი მედია გამოცემა მოდის სფეროში. „WWD“ წერს, რომ ქართველმა დიზაინერი, რომელიც ქუჩის მოდის მთავარი შემოქმედი იყო „Vetements“ -დან მიდის.   ბრენდი, რომელმაც ქუჩის სტილის თამაშის წესები შეცვალა დემნამ ძმასთან ერთად 2014 წელს დაარსა. გურამ გვასალია,...

Meridian Capital Limited - რას წარმოადგენს კომპანია, რომელმაც ხაზარაძის თქმით, შესაძლოა ანაკლიის პორტის პროექტის განხორციელებაში „კონტი ჯგუფი“ ჩაანაცვლოს

  Meridian Capital Limited - რას წარმოადგენს კომპანია, რომელმაც ხაზარაძის თქმით, შესაძლოა ანაკლიის პორტის პროექტის განხორციელებაში „კონტი ჯგუფი“ ჩაანაცვლოს
access_time2019-09-16 15:40:55
რას წარმოადგენს კომპანია, რომელმაც ანაკლიის პორტის პროექტის განხორციელებაში შესაძლოა „კონტი ჯგუფი“ ჩაანაცვლოს? როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა “ლელოს“ დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ  TV “მთავარის“ ეთერში აღნიშნა, რამდენიმე დღის წინ ანაკლიის განვითრების კონსორციუმმა საქართველოს ხელისუფლებას წარუდგინა ანაკლიის ერთ-ერთი პოტენციური ინვესტორი —  ბრიტანული საინვეტსიციო კომპანია  Meridian capital...

თამბაქოს კონტროლის ალიანსი: „პარლამენტში აღარც მალავენ, რომ თამბაქოს ბიზნესს ლობირებენ“

თამბაქოს კონტროლის ალიანსი: „პარლამენტში აღარც მალავენ, რომ თამბაქოს ბიზნესს ლობირებენ“
access_time2019-09-16 13:30:32
თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის. რეგულაციები ახალი ნაწარმის ბაზარზე განთავსების წესებს შეეხება. თამბაქოს მწარმოებლები და იმპორტიორები ვალდებულები გახდებიან თამბაქოს ნებისმიერი ნაწარმის ბაზარზე შეტანის შემთხვევაში შესაბამის უწყებებს შეატყობინონ. ამასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გაავრცელა თამბაქოს კონტროლის ალიანსმა, რომელიც ჯანდაცვის კომიტეტში არსებულ ამ კანონპროექტს აკრიტიკებს და მას თამბაქოს...

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხაზარაძის განცხადებას პასუხობს : ვადასტურებთ, რომ მინისტრი ნამდვილად შეხვდა კომპანია meridian capital limited-ის წარმომადგენლებს

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხაზარაძის განცხადებას პასუხობს :  ვადასტურებთ, რომ მინისტრი ნამდვილად შეხვდა  კომპანია  meridian capital limited-ის წარმომადგენლებს
access_time2019-09-16 12:30:02
საზოგადოებრივი მოძრაობა “ლელოს“ დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ  TV “მთავარის“ გადაცემაში „მთავარ აქცენტები“ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ანაკლიის პორტის მშენებლობის პროცესში ინვესტორებისთვის  ხელისშემშლელ ფაქტებზე ისაუბრა. ხაზარაძემ  ღიად დაასახელა  ვიცე–პრემიერი მაია ცქიტიშვილი და განაცხადა: “ ინვესტორი, რომელიც აქ იყო, გუშინ გაფრინდა.  ეს არის ინგლისური კომპანია. ფონდის წარმომადგენლები, გუშინწინ შეხვდნენ ვიცე–პრემიერ...


მსგავსი სიახლეები

up