ადამიანებს თუ აღარ აქვთ შემოსავალი, მაინც ვერ გადაიხდიან. გაპრობლემებული აქტივით მეტი ზიანი მიადგება ამ დაწესებულებებს, ვიდრე გადავადებით

ადამიანებს თუ აღარ აქვთ შემოსავალი, მაინც ვერ გადაიხდიან. გაპრობლემებული აქტივით მეტი ზიანი მიადგება ამ დაწესებულებებს, ვიდრე გადავადებით

access_time2020-05-20 18:40:25

მოძრაობა „დააპაუზე უფასოდ“ მოუწოდებს ხელისუფლებას მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და საკრედიტო დაწესებულებებს აეკრძალოთ პანდემიის გამო შემოსავლების გარეშე ან მკვეთრად შემცირებული შემოსავლებით დარჩენილი პირებისთვის მოცემულ პერიოდში სესხებზე ვადაგადაცილების გამო ჯარიმის, პირგასამტეხლოს დარიცხვა და სამართალწარმოების დაწყება და კიდევ ერთხელ გადაავადოს ფიზიკური და იურიდიული პირების საბანკო ვალდებულებები. მოძრაობის სახელით დაიწერა პეტიცია, რომელზე ხელმოწერებიც გრძელდება და რომლის ინიციატორთა განცხადებითაც, შესაბამისი გადაწყვეტილებები ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობის ამოწურვამდე უნდა მიიღოს, ვიდრე მას ამის შესაძლებლობას პრეზიდენტის დეკრეტი აძლევს.

 

მოძრაობის - „დააპაუზე უფასოდ“ - ხელმძღვანელი მარიკა არევაძე რადიო თავისუფლების ეთერში ამბობს:

 

„ხშირად მიწევს კონტაქტი ადამიანებთან, რომლებსაც აქვთ სესხები და მათ შორის გაპრობლემებული სესხები თუ კრედიტები. შესაბამისად, ჩემთვის ნათელი იყო, რა შეიძლებოდა მოჰყოლოდა უმუშევრობას და ამდენი ადამიანის შემოსავლების გარეშე დარჩენას.

 

სწორედ ამიტომ, ჩემი ინიციატივით, მალევე შევიკრიბეთ საინიციატივო ჯგუფი. გვქვია „დააპაუზე უფასოდ“. გადავწყვიტეთ ადამიანებისთვის მიგვეცა იურიდიული რჩევები, რომ ეს მძიმე ვითარება მეეტწილად შემსუბუქებოდათ, რადგან პანდემიამ და შემდგომ უკვე პრეზიდენტის დეკრეტით გამოცხადებულმა საგანგებო მდგომარეობამ შექმნა ფორსმაჟორული ვითარება ქვეყანაში. ფორსმაჟორი კი არის მდგომარეობა, როცა მხარეებისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით შეუძლებელი ხდება ვალდებულების შესრულება და შესაბამისად, ეს გარემოება იძლევა ვადამოსული ვალდებულებების, მათ შორის სესხების და კრედიტების გადავადების შესაძლებლობას.

 

ბანკებმა, მართალია გადაავადეს კრედიტები, თუმცა მათ ერიცხება პროცენტი და ვადდება დროში. ერთი მხრივ, ეს არის დამატებითი ტვირთი მსესხებლისთვის, მეორე მხრივ გარკვეულწილად არის შეღავათი, ვინაიდან თუ არ მოხდებოდა ეს გადავადება ამ პერიოდში, ადამიანები მაინც ვერ შეიტანდნენ თანხას და იმდენად ბევრი პირგასამტეხლო დაერიცხებოდათ და ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე დადგებოდნენ, რომ ეს პროცესი შეიძლება შეღავათად ჩაითვალოს.

 

...რომ არა ეს სქემა, ნამდვილად შეეძლოთ ადამიანებს, რომლებმაც დაკარგეს შემოსავალი,უკვე ფორსმაჟორზე დაყრდნობით ინდივიდუალურად მიემართათ და გადაევადებინათ შეიძლება იმ პროცენტის გარეშეც, რადგან ფორსმაჟორი ან ხელშეკრულებით რეგულირდება ზოგადად, ან სასამართლო პრაქტიკა არეგულირებს, რადგან კონკრეტულად ფორსმაჟორზე მუხლები არ გვაქვს სამოქალაქო კოდექსში. შესაბამისად, შეიძლება უკეთესი შედეგიც დამდგარიყო მსესხებლებისთვის. ალბათ, გარკვეულწილად ბანკების მხრიდანაც ამიტომ იყო ეს ნაბიჯი გადადგმული, რომ ფორსმაჟორით უფრო მეტი ურპოცენტო გადავადება არ მომხდარიყო ვიდრე ამ შეღავათებით“.

 

მარიკა არევაძე განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას ისეთ ფინანსურ ორგანიზაციებზე, როგორებიცაა: ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ლომბარდები:

 

“მათ არ გაითვალისწინეს არც ფორსმაჟორი, არც შექმნილი ვითარება, სრულიად უპასუხისმგებლოდ მოიქცნენ და ადამიანებს არათუ უვადებენ, შეუსაბამოდ მაღალ პირგასამტეხლოებს არიცხავენ. სწორედ აქ ვეხმარებით ჩვენ მსესხებლებს.

 

როცა დავიწყეთ საქმიანობა, უფასო კონსულტაციებს ვუწევდით, თუმცა დღესდღეობით „ღია საზოგადოების ფონდის“ ფინანსური მხარდაჭერით, გვაქვს შესაძლებლობა მათ ასევე მოვუმზადოთ დოკუმენტები. ამას ვაკეთებთ თბილისის მასშტაბით. საქართველოს მასშტაბით კი ნებისმიერ მოქალაქეს ვუწევთ დეტალურ კონსლუტაციას იმისათვის, რომ თუნდაც ეს ფორსმაჟორის გარემოება გამოიყენონ თავიანთი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.


 

ადამიანებს აქვთ ვადაგადაცილებული სესხები (მიკროსაფინანსოებში, საკრედიტოებსა და ლომბარდებში), რომლებსაც პირგასამტეხლოები ერიცხება, ანუ უკვე არის პრობლემა. ჩვენი ჩართულობით და სწორი სამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმით, ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ამ პირგასამტეხლოებისგან გათავისუფლდნენ, წავიდნენ ინდივიდუალურ მოლაპარაკებებზე და თუ ეს არ გაამართლებს, უკვე სასამართლო ეტაპზე ჩვენს მიერ მომზადებული წერილები და დოკუმენტები გამოადგებათ მტკიცებულებად. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ნაბიჯების გადადგმა“.

 

რა არის მოძრაობის „დააპაუზე უფასოდ“ მიერ მომზადებული პეტიციის არსი:

 

„საგანგებო რეჟიმის გამოცხადების შესახებ პრეზიდენტის დეკრეტში არის ერთი მუხლი, რომელიც მთავრობას ანიჭებს უფლებამოსილებას, ჩაერიოს კერძო სექტორის საქმიანობაში, რაც ჩვეულებრივ დროს არ არის დასაშვები. ეს ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებები, მიკროსაფინანსოები, ბანკები, ლომბარდები არის კერძო ბიზნესი. დღესდღეობით, ჯერ კიდევ, 22 მაისამდე მთავრობას აქვს ბერკეტი მიიღოს გადაწყვეტილება მოსახლეობის სასარგებლოდ და დაიცვას ადამიანები ძალიან დიდი პრობლემებისგან. საკმაოდ მაღალი მომართვიანობა გვაქვს ამ საკითხებზე. წარმოუდგენელ ისტორიებს გვიყვებიან.

 

სწორედ ამიტომ შევქმენით პეტიცია, რომლითაც სახელმწიფოს ვთხოვთ, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება და გამოსცეს ნორმატიული აქტი, რომლითაც ამ პერიოდში ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებების, ლომბარდების და მიკროების მხრიდან დარიცხული პირგასამტეხლოები საერთოდ მოეხსნათ ადამიანებს და სესხები და კრედიტები კვლავ გადავადდეს. ყველას, ვისაც აწუხებს ეს პრობლემა, ვთხოვ მოაწეროს ხელი, რადგან ეს პეტიცია დროულად თუ არ შეივსო, 22 მაისის შემდეგ ამას აზრი აღარ ექნება, რადგან ეს ბერკეტი ან იარსებებს ან არა“.

 

მარიკა არევაძის თქმით, მის შვიდკაციან ჯგუფს დღეში 40-60 ადამიანი მიმართავს, რომლებიც ძალიან წუხან ვადაგადაცილებული სესხების დაუფარაობით გამოწვეული პრობლემების გამო. „დილის საუბრების“ სტუმარი ხაზს უსვამს იმასაც, რომ ბანკების მიერ დაწესებული გადავადება ივნისიდან იწურება. იმათთვის კი, ვისაც პანდემიის გამო შეუწყდა ან მნიშვნელოვნად შეუმცირდა შემოსავალი, მდგომარეობა არ შეცვლილა:

 

„არ აქვთ შემოსავალი და არ იციან რა ქნან. ბუნებრივია, რომ ხელახლა უნდა გადავადდეს. დამისახელებთ დაწესებულებას, რომელიც ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდა და ადამიანებს დაუბრუნდათ შემოსავალი?“

 

მარიკა არევაძისთვის სრულიად ცხადია, რომ ვალი უნდა დაბრუნდეს, უბრალოდ, ამისთვის საჭიროა უკეთესი შესაძლებლობის შექმნა და შექმნილ ვითარებაში მსესხებლებისთვის ტვირთის გაზრდით ვითარება მხოლოდ გაუარესდება:

 

ვალი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს, მაგრამ უნდა დაბრუნდეს შესაძლებლობების ფარგლებში. ყველა, ვინც დღეს პრობლემის წინაშე დადგა, კეთილსინდისიერი გადამხდელი იყო და მათგან სრულიად დამოუკიდებელი მიზეზით და აბსოლუტურად მოულოდნელად დარჩნენ შემოსავლის გარეშე. რა ქნან ამ ადამიანებმა? მათ დაცვა სჭირდებათ.

 

ეს ადამიანები ვალებს ვერ გადაიხდიან, დადგება დრო - წავლენ სასამართლოში. სასამართლო კიდევ დამატებითი ხარჯი, ნერვიულობა და სტრესია. დროში გაწელილი პროცესია, რომელსაც ცალკე ხარჯები ახლავს და პლუს იმ ნაწილში, როცა წააგებენ მსესხებლები, ბაჟის გადახდის ტვირთიც მათ ეკისრებათ. ანუ უფრო და უფრო უარესდება მათი მდგომარეობა. გვინდა კიდევ მეტი უსახლკარო ადამიანები?

 

რა ქნან თუ თავი არ დაიცვეს და სახელმწიფომ არ მიიღო ადეკვატური გადაწყვეტილება?

 

ჩვენი ღონისძიებებით არავის ინტერესების წინააღმდეგ წასვლას არ ვაპირებთ. პირიქით, გვინდა, რომ ეს ინტერესი გადავარჩინოთ. სესხები თუ არ გადავადდება, ამ დაწესებულებებში მაინც არ შევა თანხა. ადამიანები, რომლებსაც აღარ აქვთ შემოსავალი, მაინც ვერ გადაიხდიან. გაპრობლემებული აქტივით მეტი ზიანი მიადგება ამ დაწესებულებებს, ვიდრე დღეს მცირე ვადით გადავადებით“.

 

საუბრის დასასრულს მარიკა არევაძე ერთ რჩევას აძლევს ადამიანებს, რომლებსაც ჰგონიათ, რომ, თუ ამა თუ იმ უწყებიდან, მაგალითად, სასამართლოდან დოკუმენტს არ ჩაიბარებენ, ამით გართულებებს აიცილებენ თავიდან:

 

„ხშირად ადამიანებს ჰგონიათ, თუ რაიმე დოკუმენტი მისდით, არ უნდა ჩაიბარონ და ეს არჩაბარება გადაარჩენთ.

 

მინდა, ყველას გირჩიოთ: პირიქით, ჩაიბარეთ დოკუმენტი, ნახეთ რა არის და სწორად ჩაერთეთ პროცესში, რადგან თუ ეს არის სასამართლო სარჩელი და რამდენჯერმე არ ჩაიბარებთ, მერე გამოცხადდება საჯაროდ. დადგება დაუსწრებელი გადაწყვეტილება, რითაც წაგერთმევათ შესაძლებლობა თუნდაც პირგასამტეხლოების ნაწილში შეედაოთ, ანუ თუ რამე გადახდილი გაქვთ და მაინც გთხოვენ, ამ ნაწილში შეედაოთ. ართმევთ საკუთარ თავს იმის შესაძლებლობას, რომ უკეთესი შედეგით დაასრულოთ დავა. ჩაიბარეთ და დაიცავით დოკუმენტების წარდგენის ვადები“.


წყარო: რადიო თავისუფლება
20 ოქტომბერი - რეგიონში ქართული ლარი და სომხური დრამი გაუფასურდა

20 ოქტომბერი - რეგიონში ქართული ლარი და სომხური დრამი გაუფასურდა
access_time2020-10-20 18:15:11
კორონავირუსის უარყოფითი ეფექტი რეგიონში ყველაზე მკვეთრად ქართული ლარის კურსზე აისახა. 2020 წლის განმავლობაში, ქართული ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 12%-ით გაუფასურდა. შედარებისთვის, დაახლოებით 11%-ით არის შემცირებული თურქული ლირა, სომხური დრამი და აზერბაიჯანული მანათი კი 2%-ის ქვემოთ მერყეობს. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული 20 ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად, ქართული ლარის კურსი გაუფასურდა და ერთი აშშ დოლარის ღირებულებამ 3.2222 ლარი შეადგინა. ქართული ლარის...

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი
access_time2020-10-20 21:30:45
დღის Top 10 საინტერესო ამბავი: 1. როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ Covid-19 დაგიდასტურდათ - ამერიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმების რჩევები როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, თუ მას კორონავირუსის სიმპტომები გამოუვლინდა? როდის უნდა მიმართოს სიმპტომიანმა ოჯახის ექიმს და როდის გადაუდებელი დახმარების ცენტრს? საჭიროა თუ არა მედიკამენტოზური მკურნალობა? ...

მსხვილი სასტუმრო ქსელები დისტანციურად მომუშავეთა მოზიდვას ცდილობენ

მსხვილი სასტუმრო ქსელები დისტანციურად მომუშავეთა მოზიდვას ცდილობენ
access_time2020-10-20 20:45:26
მსხვილი სასტუმრო ქსელები, ისეთები, როგორც InterContinental Hotels Group, Marriott დ Accor-ი ახალი სისტემის - გამოწერის -  ამუშავებას გეგმავენ იმისთვის, რომ დისტანციურად მომუშავეებმა მოგზაურობა და სხვადასხვა ქალაქებში ერთი და იგივე ქსელის სასტუმროებში ცხოვრება შეძლონ.   მაგალითად, სექტემბერში ტურისტულმა ჯგუფმა Inspirato-მ განაცხადა, რომ მთლიანად გამოწერაზე  გადავიდა და აქცენტს სწორედ ამ სერვისზე გააკეთებს. ქსელის კლიენტები შტატებში,...

Bloomberg: ჩინეთის ეკონომიკა ზრდის კრიზისამდელ მაჩვენებელს უახლოვდება

Bloomberg:  ჩინეთის ეკონომიკა ზრდის კრიზისამდელ მაჩვენებელს უახლოვდება
access_time2020-10-20 19:00:20
2020 წლის დასაწყისიდან პირველი 6 თვის ვარდნის შემდეგ ჩინეთის ეკონომიკა 0,7%-ით გაიზარდა.   ჩინეთი შესაძლოა მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა გახდეს, რომლის ეკონომიკაც წელს გაიზრდება და ამას საფუძვლად კორონავირუსის აგრესიული შეკავება დაედება.   2020 წლის მე-3 კვარტალში ჩინეთის ეკონომიკა 2019 წლის ანალოგიური პერიოდთან შედარებით 4,9%-ით გაიზარდა, წლიურ ჭრილში კი 0,9%. შესაძლოა ეს რიცხვები მოკრძალებულად მოგეჩვენოთ, თუმცა, საუბარია ზრდაზე იმ დროს, როდესაც...

„ბასტი ბუბუ“ დახურვის პირასაა - პანდემიის გამო, სტუდიას 120 000 ლარის დავალიანება დაუგროვდა

„ბასტი ბუბუ“ დახურვის პირასაა - პანდემიის გამო, სტუდიას 120 000 ლარის დავალიანება დაუგროვდა
access_time2020-10-20 17:25:36
„უკვე მერვე თვეა „ბასტი ბუბუს“ არც ერთი თანამშრომელი ხელფასს არ იღებს - „ბასტი ბუბუ“ დგას დახურვის პირას, სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზეა“,- ამის შესახებ რადიო „პალიტრისა“ და „პალიტრანიუსის“ გადაცემაში „საქმე“ საბავშვო სტუდია „ბასტი ბუბუს“ დირექტორმა პაატა ამონაშვილმა განაცხადა.   მისი თქმით, პანდემიის გამო, სტუდიას დაგროვილი აქვს 120 000 ლარის დავალიანება, რომლის გადახდაც გაჩერებული მუშაობის პირობებში ვერ ხერხდება. ამას კი, ღონისძიებების გაურკვეველი დროით აკრძალვაც...


მსგავსი სიახლეები

up