1–ლი იანვრიდან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის და კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენება გარკვეული კატეგორიის ორგანიზაციებისთვის სავალდებულო ხდება

1–ლი იანვრიდან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის და კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენება გარკვეული კატეგორიის ორგანიზაციებისთვის სავალდებულო ხდება

access_time2018-11-15 17:34:25

2019 წლის 1 იანვრიდან, იმ პირებისა და ორგანიზაციებისთვის, ვისაც ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ბიზნეს/საქმიანი ურთიერთობა ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით უწევს, მაგალითად, სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის მიღებისას, ელექტრონულ დოკუმენტზე კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა სავალდებულო ხდება. ამის შესახებ „კომერსანტს“ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან აცნობეს.კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის და კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენებით მკვიდრდება დოკუმენტის დაცვის მაღალი სტანდარტები. კერძოდ, ახალი ცვლილების საფუძველზე მათი ელექტრონულ დოკუმენტზე გამოყენება ზრდის მის სანდოობას და დაცულობის ხარისხს. გარდა ამისა, მომხმარებელს საშუალება ეძლევა, დაზოგოს დრო, დაძლიოს მანძილი და მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან დაამოწმოს დოკუმენტი ან გააფორმოს ხელშეკრულება.იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარემ, სოსო გიორგაძემ მასმედიის წარმომადგენლებთან კვალიფიციური სანდო სერვისების თემაზე საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. იგი ჟურნალისტებს ელექტრონულ დოკუმენტზე ელექტრონული კვალიფიციური შტამპისა და ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენების მნიშვნელობაზე ესაუბრა. სოსო გიორგაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მათი გამოყენებით იზრდება დოკუმენტების დაცულობის ხარისხი. სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარემ შეხვედრაზე სიახლის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისთვის სააგენტოს მიერ დაწყებული საინფორმაციო კამპანია დააანონსა და საინფორმაციო ვიდეორგოლი წარადგინა.იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ, კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, აუდიტი გაიარა საერთაშორისოდ აღიარებულ აუდიტორულ კომპანიაში, რომლის დასკვნის საფუძველზე მიიღო ავტორიზაცია, რათა პირველი ივლისიდან გაეგრძელებინა კვალიფიციური სანდო მომსახურების მიწოდება. სააგენტო ანალოგიურ აუდიტს მომავალშიც გაივლის, რაც, თავის მხრივ, დამოწმებული დოკუმენტების სანდოობის ხარისხის გარანტიაა.


დამატებითი ინფორმაცია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპისა და კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესახებ


კვალიფიციური სანდო სერვისების მნიშვნელობა: ელექტრონული სერვისების განვითარება და დანერგვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ქაღალდის დოკუმენტბრუნვას და ამაღლებს დოკუმენტაციის დაცულობის ხარისხს. ვინაიდან ბოლო წლების განმავლობაში ადმინისტრაციული ორგანოები ეტაპობრივად გადადიოდნენ ელექტრონულ საქმისწარმოებაზე და დოკუმენტები ელექტრონულად იქმნებოდა, გადაწყდა, რომ სწორედ ელექტრონული საბუთები ჩათვლილიყო დედნებად და დოკუმენტები დადასტურებულიყო კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.


კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი ელექტრონული დოკუმენტის დამოწმების სანდო საშუალებაა.


დოკუმენტის დაცვის მაღალი სტანდარტები - კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა უტყუარად ადასტურებს ხელმომწერის ვინაობას და იცავს ხელმოწერილ დოკუმენტს. ელექტრონული დოკუმენტის კიდევ ერთი უპირატესობა ის არის, რომ მისი გაყალბება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამგვარი დოკუმენტების შექმნა უსაფრთხოების მკაცრი სტანდარტების დაცვით ხორციელდება. კერძოდ, უზრუნველყოფილია დოკუმენტის დაცვა მანიპულაციისაგან – შეუძლებელია ხელმოწერილ დოკუმენტში რაიმე ცვლილების შეუმჩნევლად შეტანა.სარგებელი, დროისა და რესურსის დაზოგვა - ელექტრონული მმართველობის განვითარებით საგრძნობლად მცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები, იზოგება მწვანე საფარი და გარემო. მოქალაქეები/ორგანიზაციები დაზოგავენ დროს და მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან წარადგენენ ელექტრონულ დოკუმენტებს კერძო და საჯარო უწყებებში. ცვლილების ამოქმედების შემდეგ, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო დაცული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სანდოობის გარანტი იქნება.


მნიშვნელოვანია ის, რომ მოქალაქეებს/ორგანიზაციებს შეეძლებათ ელექტრონული სანდო სერვისით დამოწმებული დოკუმენტის სახლიდან გაუსვლელად, პორტალიდან (www.sda.gov.ge) ჩამოტვირთვა, ასევე, იმავე დოკუმენტის ელექტრონულადვე ​გადაგზავნა მიმღებთან, დამატებითი დამოწმების გარეშე, სახლიდან გაუსვლელად. კანონი ადმინისტრაციულ ორგანოებს ავალდებულებს, უარი არ თქვან ელექტრონულად წარმოდგენილი დოკუმენტის მიღებაზე.


როგორ სრულდება ან იქმნება კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი? - კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის შესაქმნელად სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურები და იუსტიციის სახლები სპეციალურ ბარათებს გასცემენ.


რაც შეეხება კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელებას - კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება შესაძლებელია მხოლოდ პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობის გამოყენებით.


· აუცილებელია, შენახული გვქონდეს პირადობის ელექტრონული მოწმობის PIN კოდების კონვერტი;


· თუ კონვერტი დაკარგეთ, ეწვიეთ იუსტიციის სახლებს, საზოგადოებრივ ცენტრებს ან სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებს და მიიღეთ ახალი პინკოდები;


· თუ პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა ორწელიწადნახევარზე მეტი ხნის წინ აიღეთ, თქვენ დაგჭირდებათ სერტიფიკატის განახლება. ამას Id.ge-დან გადმოწერილი პირადობის მოწმობის უნივერსალური პროგრამით შეძლებთ.


ელექტრონული დოკუმენტების მიღების რა საშუალებები არსებობს:


 მოქალაქეს შეუძლია, დოკუმენტი სახლიდან გაუსვლელად, შესაბამისი ვებპორტალიდან (www.sda.gov.ge) ჩამოტვირთოს;


შესაძლებელია, დოკუმენტი ჩაიწეროს ელექტრონულ მატარებელზე (CD და მეხსიერების ფლეშ ბარათზე) იუსტიციის სახლში ან სხვა დაწესებულებაში;


შესაძლებელია, მოქალაქემ საჭიროებისამებრ მოითხოვოს ელექტრონული დოკუმენტის მატერიალური ასლი ან ვერსია, რომელიც შესაბამისი ე.წ. „სველი ბეჭდით" იქნება დამოწმებული.


რატომ განისაზღვრა სააგენტო სანდო სერვისების მიმწოდებლად? - იმისათვის, რომ შესაძლებელი გამხდარიყო კვალიფიციური სანდო მომსახურების განხორციელება, სააგენტომ უზარმაზარი სამუშაო შეასრულა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია შემდეგი მიღწევები:


 სააგენტომ დანერგა კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის მომსახურება;


მოქალაქეებს, რომლებსაც პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობების (PIN და PUK) კოდების კონვერტები დაკარგული ჰქონდათ, სააგენტომ ახალი კოდების გაცემის მომსახურება შესთავაზა.


აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანა ელექტრონული სანდო მომსახურების დანერგვით მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესებს პოზიციებს ელექტრონულ მმართველობასთან დაკავშირებულ რეიტინგებში (მაგ., გაეროს ელექტრონული მმართველობის კვლევაში 2016 წელს საქართველო 61-ე პოზიციას იკავებდა 193 ქვეყანას შორის). ასევე, გაიზრდება ქვეყნის ცნობადობა ტექნოლოგიური განვითარების თვალსაზრისით, რაც წაახალისებს ინვესტიციებს, ეს კი, თავის მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ახალი სტიმული გახდება.

ამოყირავებული მანქანების ინსტალაციები შსს-ს 40 ათას ლარამდე დაუჯდა, კამპანია #მეტისიცოცხლისთვის ნახევარ მილიონზე მეტი

ამოყირავებული მანქანების ინსტალაციები შსს-ს 40 ათას ლარამდე დაუჯდა, კამპანია #მეტისიცოცხლისთვის ნახევარ მილიონზე მეტი
access_time2020-01-23 20:25:56
2019 წლის აპრილში თბილისის რამდენიმე ადგილად გამოჩნდა დამტვრეული მანქანების ინსტალაციები, რომლის ავტორი და მიზანიც თავიდან “გასაიდუმლოებული” იყო. შსს ამბობდა რომ მათ შესახებ არაფერი იცოდა, მერია კი ერთ-ერთი სარეკლამო კამპანიის ნაწილად მიიჩნევდა. საბოლოოდ, ამოყირავებული და დაზიანებული მანქანები შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგზაო უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი სოციალური კამპანიის ნაწილი აღმოჩნდა, რომელიც როგორც რადიო თავისუფლების მიერ შსს-დან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა, ჯამში...

„კომერსანტის“ 23 იანვრის TOP 10 თემა

„კომერსანტის“ 23 იანვრის TOP 10 თემა
access_time2020-01-23 21:30:51
„კომერსანტის“ 23 იანვრის TOP 10 თემა 1.„სახელისუფლებო გუნდი შეგნებულად ხუჭავს თვალს კაზინოებში ფულის გათეთრების პროცესზე“ 2. „კონკურენცია დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებთან და...

ლაგოდეხში შოკოლადის მწარმოებელი ცნობილი შვეიცარიული კომპანია Camille Bloch-ი თხილის პლანტაციებს გააშენებს

ლაგოდეხში შოკოლადის მწარმოებელი ცნობილი შვეიცარიული კომპანია Camille Bloch-ი  თხილის პლანტაციებს გააშენებს
access_time2020-01-23 17:22:11
შოკოლადის მწარმოებელი ცნობილი შვეიცარიული კომპანია Camille Bloch-ი საქართველოში თხილის პლანტაციებს გააშენებს, ქართულ თხილს კი პროდუქტ რაგუსას წარმოებაში გამოიყენებს, - საინვესტიციო პროექტის განხორციელების დეტალებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ და კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა დანიელ ბლოხმა დავოსში გამართული შეხვედრისას ისაუბრეს. Camille Bloch-მა უკვე დაარეგისტრირა კომპანია საქართველოში და მოიძია 651 ჰეტრამდე მიწის ნაკვეთის ლაგოდეხის...

თბილისი – ღარიბი ქალაქი მილიონიანი მოლებით

თბილისი – ღარიბი ქალაქი მილიონიანი მოლებით
access_time2020-01-23 19:30:41
საქართველოს მოსახლეობისთვის სიღარიბე ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ითვლება. დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან, ხელისუფლებებს მუდმივად იმის იმედით ირჩევდა მოსახლეობა, რომ ისინი არსებული გაჭირვების დაძლევას და ქვეყნის ეკონომიკურად გამართვას შეძლებდნენ. თუმცა, დღემდე ვერც ერთმა ხელისუფალმა ვერ შეძლო არსებული სიღარიბის მაჩვენებლის დაძლევა. ფაქტია, რომ დღესაც საქართველოში უამრავი ეკონომიკური პრობლება არსებობს, მოსახლეობის შემოსავლები არცთუ ისე მაღალი, თუმცა, მიუხედავად ამისა, თბილისში...

„სასტუმრო „ბუდაპეშტის“ ინვესტორები ვაკის პარკის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვას ვერ მიიღებენ და ვერაფერს ვერ ააშენებენ“

„სასტუმრო „ბუდაპეშტის“ ინვესტორები ვაკის პარკის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვას ვერ მიიღებენ და ვერაფერს ვერ ააშენებენ“
access_time2020-01-23 16:30:18
სასტუმრო „ბუდაპეშტის“ ინვესტორები ვაკის პარკის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვას ვერ მიიღებენ და ვერაფერს ვერ ააშენებენ, - ასე უპასუხა თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ სასტუმრო „ბუდაპეშტის“ პროექტის ხელმძღვანელის განცხადებას, რომ ისინი მეტი დროის დაკარგვას აღარ აპირებენ და იანვრის ბოლოს მერიაში განცხადებას შეიტანენ, რომ ისევ ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასტუმრო „ბუდაპეშტი“...


მსგავსი სიახლეები

up