მთავარი გვერდი

ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს აქვეყნებს

person access_time2017-08-02 17:15:25

საქართველოს ეროვნული ბანკი აგვისტოს თვის მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს აქვეყნებს. მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში ძირითადი საკომუნიკაციო დოკუმენტია, რომელსაც ეროვნული ბანკი კვარტალში ერთხელ აქვეყნებს. ანგარიშში დეტალურად არის აღწერილი ინფლაციის მაჩვენებლის პროგნოზი და სხვა ფაქტორები, რასაც ეფუძნება მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებები.

 

როგორც ანგარიშშია აღნიშნული, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდამ 2017 წლის მეორე კვარტალში, წინასწარი მონაცემებით, წლიურად 4.0% შეადგინა. ეკონომიკა გა­ ნაგრძობს საგარეო შოკის უარყოფითი ზეგავლენიდან გამოსვლას, რასაც რო­ გორც საგარეო, ასევე საშინაო ფაქტორები უწყობს ხელს. კერძოდ, მკვეთრად გაუმჯობესდა საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი, ასევე ფულადი გზავნილები. საშინაო ფაქტორებიდან ეკონომიკურ ზრდაზე პოზიტიური გავლენა აქვს ინვესტიციებსა და მოხმარებას, რასაც თავის მხრივ ბიზნესისა და სამომხმარებლო განწყობის გაუმჯობესება, ფისკალური სტიმული და სესხების ზრდა უწყობს ხელს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით, რეალური მთლიანი შიდა პრო­ დუქტი 2017 წელს 4%-ით გაიზრდება (იხ. დიაგრამა 1.1). იმავე პროგნოზით, წინა პერიოდთან შედარებით შემცირებულია უარყოფითი რისკ ფაქტორები და თუ საგარეო ფაქტორების გაუმჯობესების მიმდინარე ტენდენცია შენარჩუნდება, მოსალოდნელია, რომ მშპ ზრდამ 2017 წელს 4%-ს გადააჭარბოს. მშპ–ს ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი ექნება მოხმარებასა და ინვესტიციებს, რასაც საგარეო შემოდინებები, დაგეგმილი ფისკალური სტიმული და ბიზნეს განწყობის გაუმჯობესება განაპირობებს. იმავდროულად, მოსალოდნელია, რომ 2017 წელს მშპ-ს ზრდაში პოზიტიური წვლილი ექნება წმინდა ექსპორტს. მიუხედავად აღნიშნული გაუმჯობესებისა, არსებული შეფასებით, ერთობლივი გამოშვება ჯერ კიდევ ჩამორჩება მის პოტენციურ დონეს. პროგნოზის მიხედვით, აღნიშნული ჩამორჩენა 2018 და 2019 წლებში ეტაპობრივად აღმოიფხვრება, – წერია ანგარიშში.ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე აცხადებს, რომ 2017 წლის დასაწყისში წლიური ინფლაცია გაიზარდა და ივნისში 7.1 პროცენტი შეადგინა. მისივე თქმით, ინფლაციის მატება ძირითადად ერთჯერადი ფაქტორებით, კერძოდ, საწვავისა და თამბაქოს პროდუქტების გაძვირებით, არის გამოწვეული, რაც ამ პროდუქტებზე აქციზის განაკვეთის ზრდას და ასევე საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასების ზრდას უკავშირდება.

 

ანგარიშის მიხედვით, 2017 წლის მეორე კვარტალში პროგნოზის შესაბამისად გაიზარდა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი და ივნისში 7.1% შეადგინა. ინფლაციის მაჩვენებელზე ზრდის მიმართულებით იმოქმედა ერთჯერადმა ფაქტორებმა. კერძოდ, სამომხმარებლო ფასებზე აისახა აქციზის გადასახადების ზრდა და ასევე, საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობისა და სურსათის სასაქონლო ჯგუფებზე ფასების მატება. აღნიშნული დროებითი ფაქტორების გავლენა ინფლაციის წლიურ მაჩვენებელზე 2017 წლის ბოლომდე შენარჩუნდება.

 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით, დროებითი ფაქტორების ამოწურვასთან ერთად ინფლაცია შემცირდება და 2018 წელს 3%-იანი მიზნობრივი მაჩვენებლის ქვემოთ შენარჩუნდება. ინფლაციას შემცირებისკენ უბიძგებს ერთობლივი მოთხოვნაც, რადგან ეკონომიკური აქტივობა, გაუმჯობესების მიუხედავად, ჯერ კიდევ ჩამორჩება მის პოტენციურ დონეს. საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციაზე მოქმედი შოკები განეიტრალდება და ინფლაცია მიზნობრივი მაჩვენებელის ფარგლებში შენარჩუნდება.

 

უნდა აღინიშნოს, რომ მონეტარული პოლიტიკის მიზანი ვერ იქნება ინფლაციაზე მოქმედი მოკლევადიანი და ერთჯერადი ფაქტორების სრულად განეიტრალება. აღნიშნული შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის მკვეთრად შემცირებისა და უმუშევრობის ზრდის ხარჯზე. ამდენად, ეროვნული ბანკი, მონეტარული პოლიტიკის დადგენისას ცდილობს, დაბა­ ლანსებული იყოს არჩევანის გაკეთებისას: ერთი მხრივ, რამდენად სწრაფად დაუბრუნდება ინფლაცია მიზნობრივ დონეს და, მეორე მხრივ, როგორი გავ­ ლენა ექნება ეკონომიკურ ზრდაზე. ინფლაციური მოლოდინების მოსათო­ კად, ეროვნულმა ბანკმა მეორე კვარტალში მონეტარული პოლიტიკის გა­ ნაკვეთი 7.0%-მდე გაზარდა. მიმდინარე მაკროეკონომიკური პროგნოზის შესაბამისი მონეტარული პოლიტიკის საპროცენტო განაკვეთის მოსალოდნელი ტრაექტორიის მიხედვით, სხვა თანაბარ პირობებში, ინფლაციაზე მოქმედი ერთჯერადი ფაქტორების ამოწურვასთან ერთად, მოსალოდნელია, რომ საშუ­ ალოვადიან პერიოდში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ეტაპობრივად შემცირდება ნეიტრალურ დონემდე (იხ. დიაგრამა 1.3). აღსანიშნავია, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის პროგნოზი არ წარმოადგენს ეროვნული ბანკის დანაპირებს მონეტარული პოლიტიკის შემდგომ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, არამედ ასახავს საორიენტაციო ტრაექტორიას იმ დაშვებით, რომ ეგზოგენური ფაქტორები პროგნოზში გათვალისწინებული მიმართულებით განვითარდება, – წერია ანგარიშში.

 

 

 

share

მსგავსი სიახლეები