geo eng rus
ოთხშაბათი, 28 ივნისი, 2017. 09:16
Brain Drain - გონების გადატვირთვა საქმიანი ადამიანებისთვის
2017-05-19 11:25:16
+
-

საერთაშორისო კომპანია „ბრეინ დრეინმა" (Brain Drain) მორიგი სიახლე შესთავაზა ქართველ მომხმარებლებს. სიახლე ორგანიზაციებისთვის სპეციალურ ინოვაციურ გასართობ სერვისს გულისხმობს. სპეციალურად თანამშრომლებისთვის შექმნილი გუნდური თამაშების სერია ბრეინ დრეინმა მოწვეულ სპეციალისტებთან და ფსიქოლოგებთან ერთად შეიმუშავადა იგი "თიმ ბილდინგისთვისაა"შედგენილი. ასრებული პროგრამა საკმაოდ წარმატებით გამოიყენება სხვადასახვა ქევეყანაში, თუმცა ქართული ბაზრისთვის ჯერ-ჯერობით ნოვატორულია.


"ბრეინ დრეინის" მიერ შემუშავებული პროგრამა, რომელიც "ქვესტების" თამაშს მოიცავს,ხელსუწყობსთანამშრომლებშიგუნდურიუნარებისგანვითარებას, კადრებისწარმომადგენლებსუადვილებსთანამშრომლებისუკეთგასხნასადაახალითვისებებისამოცნობას, როლური პრინციპით გადანაწილებული თამაში ასევე კომპანიის სიახლის გამოცდის საუკეთესო საშუალებაა, ისევე როგორც იდეალური განტვირთვაა კრიზისული სიტუაციების შემდეგ.


გარდაამისა, „ქვესტის"მოთამაშეს (თანამშრომლებს) საშუალებაეძლევასრულიადახალიძალებითჩაერთოსცხოვრებისრიტმში.

თამაშისშემდგომმოთამაშეებიუკეთაცნობიერებენსაკუთარშესაძლებლობებსდახდებაჯერკიდევარარეალიზებულიუნარებისსაქმეშიგამოცდა.


ბოლო დაკვირვებების თანახმად, მსოფლიოშიპოპულარულითამაშების „რეალითიქვესტის"

ერთჯერადითამაშიცკისაქმიანადამიანებსეხმარებადაძლიონყოველდღიურიდაძაბულობადასტრესულისიტუაციები; ისინი უფრო უკეთკონცენტრირდებიან რუტინული საქმის დროს, უუმჯობესდებათმეხსიერებადაკიდევ უფრომიზანსწრაფულნიხდებიან.


ამ ეტაპზე კომპანია 5 სხვადასხვა სათამაშოქვესტ-ოთახით ფუნქციონირებს,რომლის მიზანიც ორგანიზაციებისთვის მასზე მორგებული, ინოვაციური და თანამედროვე აქტიური დასვენების შეთავაზებაა.


გართობის რა ფორმაა ბრეინ დრეინი:„ბრეინ დრეინი" დასვენების, ახლებური გართობისა და თამაშის ადაპტირებულ ფორმას წარმოადგენს, რომელიც ცნობილი „ფორტ ბოიარდისა" და კომპიუტერული თამაშების ერთგვარი ნაზავია. „ბრეინ დრეინს" (Brain Drain)2,5 ან10 ადამიანისგან შემდგარი გუნდი თამაშობს. ერთი საათის განმავლობაში ერთდროულად 30 ადამიანს შეუძლია ითამაშოს სხვადასხვა ქვესტი. რეალითი ქვესტი, როგორც გართობის ახლებური ფორმატი სრულიად უცხოათბილისელებისთვის. გართობის ინოვაციური მოდელი ფაქტიურად რევოლუციური მიდგომაა ამ სფეროში. მოთამაშეები ერთი საათის განმავლობაში სხვადასხვა ფილმებისა დაისტორიული მოვლენების მთავარი გმირები ხდებიან. ისინი ხსნიან თავსატეხებს, იმარჯვებენ სხვადასხვა დაბრკოლებებზე და თავად განიცდიან მათთვის ჯერ კიდევ უცნაურ ემოციებს.


კომპანია „ბრეინ დრეინი" (Brain Drain) ბაზარზე ამ ეტაპზე 5 ახალი სათამაშო ოთახით ემსახურება მომხარებლებს, ასაკობრივი კატეგორიაა 12-დან - 65 წლამდე.„ქვესტების" გარდა, კომპანია ქართველ მომხამრებელსსხვადასხვა წვეულებების, არაფორალური შეხვედრებისა და კორპორატიული ღონისძიებების დაგეგმვასაც სთავაზობს.